Potřebujete rychle poradit nebo máte jen otázku ke klimatizační technologii?
Volejte 377 828 584 nebo nám napište...

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.


* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

tlacitko

Úvodní Jak vybrat tepelná čerpadla?


Jak vybrat tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla jsou budoucností vytápění a stále více lidí je volí jako energetický zdroj do svých domů. Nejen, že jsou ekonomicky a ekologicky výhodné, ale existují různé dotace a příspěvky na jejich pořízení. Pokud už jste si jisti, že tepelné čerpadlo chcete, my vám poradíme, jak ho vybrat.

Víte, že...

tepelné čerpadlo ušetří 40 - 60 % nákladů ve srovnání s plynovým nebo elektronickým kotlem? Výrazně se vám tak sníží náklady na vytápění. A také klasické kotle, které z 1 kWh spotřebované energie dodají méně než 1 kWh tepla, oproti tomu tepelné čerpadlo z 1 kWh spotřebované elektrické energie vyrobí až 5 kWh tepla pro vytápění nebo ohřev vody.

Sledujte parametry

  • výkon
  • ohřev vody
  • regulace

Topný faktor

Topný faktor (COP - Coeficient Of Performance) určuje účinnost tepelného čerpadla a představuje poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou ( do něj dodanou) elektrickou energií. Čím vyšší je topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější. Pro konkrétní představu: když má tepelné čerpadlo výkon 8 kW a my mu dodáme 2 kW, vznikne topný faktor 8/2, tj. 4.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Tepelná čerpadla fungující na principu vzduch - voda se dají použít u všech typů domů. Vnější jednotka umístěná venku nasává vzduch, ze kterého odebírá tepelnou energii. Vzduch pak putuje do okolního prostředí. Přesto se nedoporučují do horských oblastí, měl by tam kvůli nízkým teplotám vysokou spotřebu elektřiny. Do horských a podhorských oblastí se více hodí tepelné čerpadlo země - voda.

Výkon tepelného čerpadla tohoto typu by mělo pokrývat 50 - 100 % tepelné ztráty při nejnižší místní výpočtové teplotě. Pokud má váš dům tepelnou ztrátu 10 kW při -15°C, mělo by tepelné čerpadlo mít výkon 5 až 10 kW. S ohřev máte na výběr dvě možnosti.

  • Prvním je celoroční ohřev teplé vody přímo tepelným čerpadlem a
  • druhým způsobem je předehřev tepelným čerpadlem a následný dohřev v elektrickém bojleru.

Jako regulátor potřebujete ekvitermní regulátor, který bude v závislosti na venkovní teplotě upravovat teplotu topné vody v tepelném čerpadle.

Tepelné čerpadlo země - voda

Tepelné čerpadlo je vhodné, pokud máte možnost, položit do zahrady plošný kolektor. Díky tomu dosáhnete nejoptimálnějšího řešení z hlediska dosahovaných úspor i investičních nákladů na životnosti. Jak již bylo řečeno tepelné čerpadlo země - voda je vhodné do horských a podhorských oblastí a také je vhodné do něj investovat, pokud máte prostředky na pořízení tepelného čerpadla s vrtem. Získáte tak nižší provozní náklady a delší životnost.

Výkon toho čerpadla by měl pokrývat 70 - 95 % tepelné ztráty. Pokud má tedy váš dům tepelnou ztrátu 10 kW, čerpadlo musí mít výkon 7 - 10 kW. Kvalitní tepelné čerpadlo země - voda zajistí dostatečnou teplotu teplé vody v zásobníku, a to bez ohledu na venkovní teplotu. Ideální ohřev je tak samostatný nebo vestavěný zásobník. Co se týče regulace je potřeba mít ekvitermní regulátor. ten bude v závislosti na venkovní teplotě upravovat teplotu topné vody v topném systému.

Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelná čerpadla tohoto typu odebírají teplo z venkovního vzduchu, které přes výparníkovou část předávají vnitřní jednotce. Nejen, že splní požadavek vytápění, ale také ohřívají vodu. Dokáží částečně vyřešit vytápění během chladného období a zároveň chlazení v dnech horkých.

Většinou se jedná o doplněk k hlavnímu vytápění domu. Vhodné jsou do domů, kde se přitápí elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Výrazně snižují provozní náklady a není potřeba výrazných stavebních úprav a finančních investic.

Zeptejte se nás

Možnost platit kartou

© Všechna práva vyhrazena CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA - Chladící a mrazící technika

výroba webových stránek