Potřebujete rychle poradit nebo máte jen otázku ke klimatizační technologii?
Volejte 377 828 584 nebo nám napište...

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.


* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

tlacitko

Monitoring

Monitorovací systémy jsou dnes v několika oblastech již povinností. Jedná se například o sklady potravin a surovin. V tomto případě je dáno vyhláškami, že musí být monitorována jejich teplota. Všeobecně dané je, že měření teploty musí být nezávislé na jakémkoli jiném měření teploty použitém k řízení chladicího zařízení. Je tak důležité mít správné organizační řešení monitorovacího systému.

Monitorovací systém pro záznam a vyhodnocování teplot a dalších veličin

Monitorovacím systémem se zaznamenává a vyhodnocuje:

 • vlhkost,
 • tlak,
 • binární vstupy.

Jedná se o základní veličiny, které jsme schopni s monitorovacím zařízením přes různé převodníky přenášet datově do PC a uchovávat tak jejich záznamy pro následnou kontrolu a vyhodnocení. Monitoring je nejenom záznamové zařízení, ale také alarmovým modulem pro hlášení poruch. Alarmové výstupy je možné zasílat SMS zprávou nebo e-mailem.

Toto zařízení je možné použít pro různé aplikace:

 • laboratoře,
 • transfuzní stanice,
 • krevní banky,
 • datová centra,
 • klimatizace, větrání, topení, chlazení,
 • výrobní procesy,
 • sklady,
 • potravinářský průmysl.

Monitoring je systém nejrozšířenější v potravinářství v návaznosti na HACCP. HACCP je povinnost výrobců potravin monitorovat výrobní proces potraviny od zahájení výroby až po finální výstup produktu k zákazníkovi před spotřebou. Pro tento účel jsou k dispozici systémy třeba jako produkty firmy COMET SYSTEM s.r.o.

Monitorovací COMET systém

Pokud potřebujeme monitoring, který nám zašle alarmovou SMS zprávu, je vhodný monitorovací COMET systém. Je však bez možnosti vzdáleného nastavení záznamníku nebo vzdáleného stažení dat.

Bezdrátová komunikace s loggery řady Sxxxx a Rxxxx pomocí GPRS připojení:

 • vzdálené stahování záznamu z loggeru,
 • konfigurace loggeru (nastavovaní, mazání záznamu, atd.),
 • čtení aktuálních hodnot (režim online display),
 • lze provádět veškeré akce jako přes COM/USB adapter,
 • spojení realizováno přes tzv. M2MTalk server,
 • komunikaci přes M2M server lze zakázat, pokud není požadováno stahování záznamu = úspora nákladů (není nutné platit datové tarify).

Dotazové SMS na aktuální hodnoty:

 • Zasláním SMS zprávy na telefonní číslo modemu lze vyžádat aktuální hodnoty. Po obdržení SMS příkazu modem obratem zašle požadované informace v požadované SMS zprávě.
 • Možnost omezit čísla, ze kterých lze zasílat SMS příkazy. To platí i pro konfigurační-servisní SMS příkazy.

Alarmové SMS zprávy

Modem zasílá na telefonní čísla alarmové SMS zprávy:

 • při překročení dolní/horní hodnoty alarmu měřené veličiny,
 • informace o zaplnění paměti loggeru (při 90 % a 100 %),
 • informace o vybití baterie loggeru nebo uplynutí její předpokládané životnosti,
 • informace o zapnutí/vypnutí loggeru,
 • chybové stavy (chyba komunikace s loggerem, chyba hodin v loggeru, chyba měřené veličiny).

  

Nastavení modemu

a) Lokální - servisní nastavení pomocí RS232 linky z uživatelského programu:

 • nastavení konfigurace,
 • stažení a smazání diagnostického log souboru z modemu,
 • nahrání nového firmware do modemu.

b) Vzdálené - přes M2MTalk server z uživatelského programu: 

 • nastavení konfigurace,
 • stažení a smazání diagnostického log souboru z modemu,
 • odhlášení od M2MTalk serveru,
 • restart modemu.

c) Pomocí SMS zprávy:

 • aktualizace aplikace v modemu,
 • zjištění popisu a verze firmware GPRS modemu,
 • zjištění stavu GSM,
 • povolení/zákaz vyhodnocování alarmů,
 • nastavení GPRS parametrů pro připojení,
 • nastavení parametrů M2MTalk serveru,
 • přihlášení a odhlášení k M2MTalk serveru,
 • zastavení aplikace v modemu,
 • restart aplikace v modemu.

Služba "M2MTalk" server

Tato služba nemusí být aktivována v případě využívání pouze alarmových SMS zpráv. V ostatních případech (vzdálená komunikace s dataloggerem včetně stahování dat, vzdálené nastavení dataloggeru)  je nutné tuto službu aktivovat. 
Standardně není tato služba u výrobce aktivována. Pro využití této služby je potřeba mít na SIM kartě aktivováno GPRS. Zpoplatnění služby se řídí platnými obchodními podmínkami.

Máte zájem o monitoring COMET?

Možnost platit kartou

© Všechna práva vyhrazena CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA - Chladící a mrazící technika

výroba webových stránek