Potřebujete rychle poradit nebo máte jen otázku ke klimatizační technologii?
Volejte 377 828 584 nebo nám napište...

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.


* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

tlacitko

Úvodní Tepelná čerpadla


Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla zajišťují ekonomické vytápění prostorů s komfortním mikroprocesorovým ovládáním. Ovládání dovoluje samostatné programování pro vytápěcí okruhy a teplou užitkovou vodu. Umístění venkovní jednotky se navrhuje podle dispozice stavby a přání zákazníka. Nové koncepce ventilátorů venkovních jednotek snižují hluk na velmi přijatelnou hranici a ve vzdálenosti několika metrů je slyšitelný pouze šum protékajícího vzduchu. Navíc je možné zvolit v daných hodinách tichý provoz, kdy jsou všechny motory a ventilátory utlumeny na volitelný noční režim.

Co je to tepelné čerpadlo?

Zjednodušeně řečeno je tepelné čerpadlo stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na druhé. Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako chladničky nebo klimatizace, ale pouze v opačném režimu. Tepelná čerpadla neslouží pouze k vytápění objektů nebo ohřevu vody, lze je využít také jako zdroj tepla pro vzduchotechniku, k ohřevu sezonních i celoročních bazénů a k topení, chlazení a klimatizování

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo získává většinu tepla z vnějšího okolí (voda, země, vzduch), takže na výrobu 100 % tepelné energie, tepelné čerpadlo spotřebuje pouze 30 % elektrické energie. Obecně platí, že ve vnějším prostředí je velké množství tepla, ale dosahuje nízké teploty, proto se musí převést na vyšší teplotu.

To je úkolem tepelného čerpadla. Základem je chladivo (látka), která má nízký bod varu a začne se vypařovat při styku s okolním prostředím. Stlačením v kompresoru se pak zvýší její teplota, a to na úroveň určenou k vytápění nebo ohřevu vody. Ohřáté chladivo pak putuje do kondenzátoru a zde předá své teplo topnému médiu. Kvůli tomu se jeho teplota sníží a přejde do kapalného stavu. Chladivo se pak vrací do kompresoru a cyklus se opakuje.

Dimenzování tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se dimenzují dle tepelných ztrát objektu, podobně jako klasické vytápění, ale s nižším teplotním spádem, takže topná tělesa jsou navrhována o vyšším výkonu. Snižování topného výkonu nastává s poklesem venkovní teploty. Tuto dimenzi lze řešit navýšením topného výkonu tepelného čerpadla nebo přímým elektrickým ohřevem média pomocí topných tyčí, umístěných v akumulační nádobě.

Vysoká návratnost investice

V kombinaci s podlahovým topením nám tepelné čerpadlo zajistí návratnost investice. Délka návratnosti závisí na typu instalovaného TČ (vzduch-vzduch, vzduch-voda), povětrnostních podmínkách dané lokality, apod. Další úsporu získáte smlouvou o dodávce elektrické energie v tarifech pro tepelná čerpadla. Na komplexní řešení vytápění tepelným čerpadlem musí být vždy vypracován projekt.

Potřebný výkon TČ jsme schopni na základě dodaných informací nezávazně navrhnout sami. Vyhotovení projektu jsme schopni zajistit, cena projektu závisí na konkrétní náročnosti projektu a na přímé dohodě s projektantem. Dále poskytujeme také pravidelný servis tepelných čerpadel vzduch-vzduch či vzduch-voda, díky kterému vám tepelné čerpadlo vydrží v top stavu.

Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou ekonomickým, ekologickým a nenáročným zdrojem vytápění. V současné době existují tři nejrozšířenější typy: vzduch - voda, vzduch - vzduch, země - vzduch.

Zajímá vás vytápění domu tepelným čerpadlem? 

Reference

Kompletní katalog

Chlazení kanceláří a rozvodny ve firmě BALL BEVERAGE PACKAGING Czech Republic s.r.o.

Realizovali jsme demontáž starých a nevyhovujících klimatizací. Tyto...

Kompletní katalog

Klimatizace bytu systémem SINCLAIR MultiSplit

Použity klimatizace MS-H09AIZ Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch Výkon...

Kompletní katalog

Klimatizace do srubu

MultiSplit klimatizace do srubu na chlazení a přitápění obývacího pokoje a...

Možnost platit kartou

© Všechna práva vyhrazena CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA - Chladící a mrazící technika

výroba webových stránek