Potřebujete rychle poradit nebo máte jen otázku ke klimatizační technologii?
Volejte 377 828 584 nebo nám napište...

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.


* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

tlacitko

Úvodní Tepelná čerpadla Jak funguje tepelné čerpadlo?


Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala velmi oblíbeným ekologickým, levným a zároveň zcela bezstarostným způsobem vytápění po celém světě. Tepelná čerpadla dokáží získat až 70 % energie z okolního prostředí, ve kterém jsou umístěna a pouze cca 30 % energie spotřebují na přeměnu nízkopotencionálního tepla na teplo přímo využitelné. 

Jak pracuje telefná čerpadla? 

Zjednodušeně řečeno je tepelné čerpadlo energetické zařízení, které odčerpává teplo z jednoho místa na druhé. Pracuje na podobném principu jako chladnička nebo klimatizace, jen v opačném režimu. Tato zařízení jsou schopna odebrat tepelnou energii z okolního prostředí, a to i při relativně nízkých teplotách, a následně ji přečerpat na teplotu vyšší. Touto teplotou jsou schopná následně vytápět rodinný dům, ohřívat užitkovou vodu nebo bazén. 

Tepelné čerpadlo je tvořeno ze čtyř základních částí - odpařovače, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu. Tyto části jsou umístěny buď v domě nebo venku. Hlavním hnacím zařízením čerpadla je právě kompresor, který je poháněn elektromotorem. V odpařovači dojde k předání tepla z venkovního prostřední do teplonosného média, které je následně v kompresoru stlačeno a tím dojde k jeho zahřátí. Aby tepelná čerpadla fungovala, vyžadují elektrickou energii. Její spotřeba je ovšem nižší než získané teplo.

Topný faktor

Poměr mezi spotřebovanou a získanou elektrickou energií je udáván topným faktorem = COP (Coefficient of Performance). Topný faktor vyjadřuje efektivitu práce čerpadla, tedy množství produkovaného tepla v porovnání k množství potřebné energie, a je indikován dle normy EN 14 511. Jeho hodnota je vždy závislá na vstupní teplotě, výstupní teplotě a typu kompresoru. Za opravdu efektivní se považují tepelná čerpadla, která mají hodnotu COP 3 a vyšší, což znamená, že v porovnání s jinými topnými systémy ušetří až dvě třetiny nákladů. 

K čemu slouží tepelná čerpadla? 

Tepelná čerpadla neslouží pouze k vytápění objektů nebo pro ohřev vody, lze je využít také jako zdroj tepla pro vzduchotechniku, k ohřevu bazénů nebo k chlazení.

  • Vytápění objektů - domů, bytů, apod.
  • Ohřev vody
  • Zdroj tepla pro vzduchotechniku
  • Ohřev sezonních i celoročních bazénů
  • Chlazení, klimatizace

Zeptejte se nás

Možnost platit kartou

© Všechna práva vyhrazena CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA - Chladící a mrazící technika

výroba webových stránek