Potřebujete rychle poradit nebo máte jen otázku ke klimatizační technologii?
Volejte 377 828 584 nebo nám napište...

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.


* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

tlacitko

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Princip tepelných čerpadel VZDUCH - VODA

Tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu, které předávají vodě v topném systému. Neuspokojují tedy jen požadavek na vytápění, ale také ohřívají vodu. V tomto případě venkovní vzduch plní funkci nízkopotenciálního zdroje tepla, ale jeho teplota v roce značně kolísá. Hlavní myšlenkou je vyřešit vytápění během zimního období, popř. chlazení v parném létě.

V době největších mrazů potřebujeme nejvíce topit a zároveň je venkovní vzduch nejchladnější. Dnešní tepelná čerpadla jsou již schopna pracovat i s tímto studeným vzduchem až do teplot −25 °C. Tepelné čerpadlo může být navrženo tak, aby pokrylo celou spotřebu tepla, ale častěji pracuje v bivalentním provozu s doplňkovým zdrojem. To bývá nejčastěji elektrické topné tělěso, které tepelnému čerpadlu při velkých mrazech pomáhá. Tato situace však nastává pouze několik dní v topné sezóně.

 Tepelné čerpadlo SINCLAIR - nákres 02

Jak pracují tepelná čerpadla VZDUCH - VODA?

Celý systém se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Venkovní jednotka s výparníkem a ventilátorem je umístěna venku a nasává okolní vzduch. V tuto chvíli je do venkovní jednotky nastřikováno přes expanzní ventil kapalné chladivo. Ve výparníku dochází k předání tepla proudícího vzduchu chladivu. Mění tak svoje skupenství na plynné. Chladivo již v plynném stavu pokračuje dále do vnitřní jednotky, konkrétně do kompresoru, kde je stlačeno. Při stlačování chladiva v kompresoru dochází k nárůstu tlaku a s ním i k nárůstu teploty.

Tím se původní nízkopotenciální teplo chladiva odebrané z venkovního vzduchu zvýší na úroveň, která je použitelná k vytápění nebo ohřevu vody. Chladivo s vysokou teplotou pak pokračuje do kondenzátoru, zde předává teplo vodě o nižší teplotě. Tím dojde k ochlazení chladiva a kondenzaci. Ohřátá voda, která přijala teplo z chladiva, putuje do radiátorů nebo podlahového vytápění a následně se teplo vyzařuje do místnosti. Zkondenzované chladivo pokračuje přes podchlazovací výměník k venkovní jednotce a celý cyklus se opakuje.

Tepelné čerpadlo SINCLAIR - nákres 03

 

1. Výměník (vysokotlaká část), plyn se ochlazuje a kondenzuje
2. Expanzní ventil, kapalina se rozpíná a ochlazuje
3. Výparník (nízkotlaká část), kapalina vypařuje a mění skupenství na plynné
4. Kompresor, plyn je stlačen a zahřívá se

Červená část = vysoký tlak
Modrá část = nízký tlak

Vyplatí se vám tepelné čerpadla vzduch - voda?

Možnost platit kartou

© Všechna práva vyhrazena CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA - Chladící a mrazící technika

výroba webových stránek